Materiałów archiwalnych zamieszczonych na tej stronie nigdzie dotychczas publicznie nie udostępniałem. Zamieszczam tu ok. 660 zdjęć oraz kilkanaście nagrań filmowych, w dużej części znalezionych dopiero w 2016 roku. Zamieszczam też skany co ciekawszych materiałów otrzymanych w 2016 roku z IPN.

Niestety, część fotografii przejęta została przez Służbę Bezpieczeństwa w roku 1985 i ponownie w roku 1988. To, co pozostało, postanowiłem przekształcić w postać cyfrową i udostępnić publicznie. Materiały dotyczą głównie dwóch ostatnich lat PRL.

Wśród dokumentów, które otrzymałem z IPN, znajdują się, poza wyjątkami, tylko oficjalne materiały zachowane w prokuraturze, archiwach więziennych i sądowych. Materiały operacyjne dotyczące wydawnictw drugiego obiegu zostały, niestety, zniszczone w latach 1989-1990 w ramach zacierania śladów przez Służbę Bezpieczeństwa. Kilkanaście dokumentów odnalazło się jednak w roku 2016.

W czasie dwukrotnych rewizji przepadły, niestety, nagrania kazań ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, których dokonałem pod koniec lat 70-tych w warszawskiej archikatedrze św. Jana. Zaginęły też fotografie z manifestacji 31 sierpnia 1982 r. w Warszawie oraz nagrania rozmów milicyjnych w czasie manifestacji w latach 80-tych, których dokonywałem dzięki specjalnej przystawce do radioodbiornika.

Mam nadzieję, że zamieszczone tu zdjęcia i filmy przyniosą po latach wiele wspomnień uczestnikom tych wydarzeń, młodszym zaś ukażą kawałek historii…

  6 komentarzy do “WSTĘP”

Komentarze (6)
 1.  

  Dziękuję za przywołanie wspomnień. Wzruszyłem się.

 2.  

  Jestem na dwóch zdjęciach. A to niespodzianka po latach, miła, choć stresująca, że czas tak upłynął. Byliśmy zupełnie inni, i ciałem i duchem.

 3.  

  Kawał historii. Ciekawe nagrania filmowe.

 4.  

  Bardzo wartościowe materiały.

 5.  

  Czy Uniwersytet Warszawski zainteresował się tymi materiałami? Są niezwykłe.

 6.  

  Zdjęcia z kopalni Andaluzja są unikalne.

 Zostaw odpowiedź