Zdjęcia zostały posegregowane i opisane przeze mnie od razu po wykonaniu. Mimo to możliwe są pojedyncze pomyłki i błędne przypisanie niektórych fotografii. Dotyczy to przede wszystkim manifestacji na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Po pożarze w CDD – 21 IX 1975 r. Po wybuchu w rotundzie PKO – 17 II 1979 r. (7 zdjęć).

Zakończenie blokady ronda koło rotundy PKO w Warszawie – 5 VIII 1981 r. (18 zdjęć).

Zbieranie podpisów pod petycją żądającą legalizacji NZS – 17 II 1988 r. (9 zdjęć).

Manifestacja studentów i pracowników UW – 19 II 1988 r. (31 zdjęć).

Wiec na Uniwersytecie Warszawskim w rocznicę marca 1968 – 8 III 1988 r. (40 zdjęć).

Protest w sprawie remontowanego akademika na ul. Kickiego – 29 III 1988 r. (11 zdjęć).

Happening “Wodniki kontra Smerfy” – 4 IV 1988 r. (18 zdjęć).

Manifestacja w 45 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim – 17 IV 1988 r. (20 zdjęć).

Pikieta pod siedzibą “Szkolbudu” – 20 IV 1988 r. (9 zdjęć).

Happening przy Studium Wojskowym UW – 27 IV 1988 r. (61 zdjęć).

Strajk na Uniwersytecie Warszawskim – 2-5 V 1988 r. (159 zdjęć).

Akcja MRKS na rusztowaniach Pałacu Staszica w Warszawie – 2 V 1988 r. (5 zdjęć).

Happening “Rewolucja Krasnali” w Pasażu Śròdmiejskim w Warszawie – 1 VI 1988 r. (22 zdjęcia).

Happening na Starym Mieście w Warszawie w dniu wyborów samorządowych – 19 VI 1988 r. (38 zdjęć).

Pogrzeb Jana Strzeleckiego – VII 1988 r. (6 zdjęć).

Strajk w kopalni Andaluzja – VIII 1988 r. (15 zdjęć).

“Kadròwka” NZS UW w poparciu dla strajkòw sierpniowych – VIII 1988 r. (2 zdjęcia).

Wiec pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – 4 X 1988 r. (20 zdjęć).

Happening “Grudnia nie oddamy” na Pl. Dzierżyńskiego w Warszawie – 7 X 1988 r. (11 zdjęć).

Wiec NZS na Uniwersytecie Warszawskim – 11 X 1988 r. (18 zdjęć).

Happening socrealistyczny na Starym Mieście w Warszawie – 6 XI 1988 r. (29 zdjęć).

Rocznica 13 XII na Uniwersytecie Warszawskim – 13 XII 1988 r. (12 zdjęć).

Wiec NZS Uniwersytetu Warszawskiego – 17 I 1989 r. (9 zdjęć).

Happening warszawskiej Pomarańczowej Alternatywy: “Konspira musi być” – 20 I 1989 r. (3 zdjęcia).

Happening “Pollock potrafi” – 26 II 1989 r. (9 zdjęć).

Strajk Poczty Polskiej – marzec 1989 r. (9 zdjęć).

Pikieta pod ambasadą Czechosłowacji, w obronie więźniów politycznych – 29 III 1989 r. (5 zdjęć).

“Czarny Marsz” w sprawie ratowania Bilblioteki UW – 13 IV 1989 r. (16 zdjęć).

Wyprawa Solidarności UW do Rumunii – I 1990 r. (38 zdjęć).

Zdjęcia różne (10 zdjęć).